Heb jij diabetes type 2? Wat is het risico dat je kinderen ook diabetes type 2 krijgen?

Wat is het risico dat je kinderen ook diabetes type 2 krijgen?

Als je zelf diabetes type 2 hebt en dus weet wat dat betekent in je leven, maak je je toch zorgen of je kinderen ook diabetes type 2 krijgen?

Wist je dat ongeveer een derde van de mensen met type 2 diabetes niet weet dat hij of zij de aandoening heeft. De ziekte verloopt namelijk vaak vrijwel ongemerkt. Daarnaast zijn er ook heel wat mensen die, zonder het te weten, een hoog risico lopen om type 2 diabetes te ontwikkelen. Zeker als er al diabetes type 2 in de familie voorkomt.

Door het sluimerende verloop wordt type 2 diabetes vaak jaren te laat ontdekt. Dan kan er al heel wat schade zijn aangericht aan weefsels en organen. Het wordt dan ontdekt doordat er zich een complicatie voordoet die veroorzaakt is door te hoge bloedsuikers. Door de ziekte in een vroeg stadium op te sporen, en de risicofactoren duidelijk in beeld te brengen, kan men type 2 diabetes en de daarmee gepaard gaande complicaties (hart- en vaatziekte, nierproblemen, oogproblemen) voorkomen of uitstellen.

Risicofactoren diabetes type 2

Wat zijn dan de risicofactoren voor het ontwikkelen van diabetes type 2. Ik zet ze op een rijtje:

 • je hebt als vrouw eerder zwangerschapsdiabetes gehad,
 • bevallen bent van een baby van meer dan 4,5 kg,
 • jij hebt coeliakie (glutenintolerantie), polycysteus ovarium syndroom (PCOS) of een aandoening van de pancreas,
 • er diabetes bij eerstegraadsverwanten (moeder/zus/vader/broer) voorkomt,
 • Je BMI = 25 kg/m² of hoger is
 • Je buikomtrek > 88 cm (vrouwen) of > 102 cm (mannen) is,
 • Je hebt hoge bloeddruk (systolische bloeddruk > 140 mmHg) of behandeld wordt voor hoge bloeddruk,
 • verstoord vetzuurgehalte in het bloed (dyslipidemie: HDL-cholesterol = 0,90 mmol/l, triglyceriden > 2,8 mmol/l) voorkomt of daarvoor behandeld wordt,
 • je wordt met corticoïden behandeld.
 • je bent tussen 45 en 64 jaar en voldoet aan één van de bovenstaande voorwaarden
 • indien jij van Marokkaanse, Turkse of Zuid-Aziatische origine bent
 • je eerder stresshyperglycemie (vastgesteld n.a.v. een medische ingreep of ziekenhuisopname) hebt gehad,

Ben je 65 jaar of ouder, bezoek je je huisarts en moet er bloed geprikt, vraag dan om een HbA1c waarde. Ook als er geen van de bovengenoemde risicofactoren aanwezig zijn.

Laat je jaarlijks onderzoeken na zwangerschapsdiabetes of stresshyperglycemie, gedurende de daaropvolgende 5 jaar; daarna om de 3 jaar.

Vanaf 45 jaar: om de drie jaar bij aanwezigheid van een van de risicofactoren een HbA1c laten prikken.

Wat zijn dan de signalen waar je als ouder dan op letten bij je kinderen? Hoe weet jij of zij mogelijk diabetes type 2 hebben?

Symptomen diabetes type 2

Hoewel de volgende klachten ook in andere omstandigheden kunnen voorkomen, moeten ze toch een ‘alarmbelletje’ doen rinkelen:
• veel dorst en droge mond
• dikwijls plassen
• onverklaarbare vermoeidheid
• sterk vermageren ondanks normale eetlust
• moeilijk genezende wonden
• verminderd gezichtsvermogen
• krampen, tintelingen of pijnen in voeten of benen
• herhaalde schimmelinfecties van vagina of penis
• herhaalde blaasontstekingen
• een kort lontje, wat moeilijk te interpreteren is als ze in de pubertijd zijn.

Test het risico op diabetes type 2

In Nederland ontwikkelden de organisaties van huisartsen samen met het Diabetes Fonds, de Hartstichting en de Nierstichting een Risicotest. De test omvat zeven vragen over jezelf, en je familie en je leefstijl. Als jij de Risicotest hebt ingevuld krijg jij te zien wat de kans is dat jij binnen 7 jaar diabetes, hart- en vaatziekten of nierschade krijgt. Dit wordt weergegeven in percentages. Bij een verhoogd risico is je risico hoger dan een wetenschappelijk bepaalde drempelwaarde. Boven deze waarde is het belangrijk verder onderzoek te laten doen door je huisarts. Bij mannen is die drempelwaarde een risico van 23%, bij vrouwen 19%.
www.testuwrisico.nl/diabetes-hart-en-vaatziekten-nierschade

Een makkelijke test die je heel veel informatie kan geven. Je kan de test natuurlijk als je kind invullen.